Algemene voorwaarden

Door te doneren stemt de donateur in met de volgende voorwaarden en doelstellingen :

 1. De Stichting Eeuwfeest St. Bonifatius College beoogt via donaties gelden te verwerven die de uitgave van het jubileumboek ‘Méér dan een school’ mogelijk maken.
 2. Het streven is om via donaties een bedrag van minimaal € 40.000,– bijeen te brengen. Indien de baten de kosten overstijgen, dan wordt het positieve saldo aan een volgens de akte van oprichting: “besteed ten behoeve van een fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als die van de stichting.”(artikel 14.3) overgemaakt.
 3. Het doneren is mogelijk tot het moment dat het stichtingsbestuur besluit de stichting te ontbinden.
 4. De donatie is niet terugvorderbaar.
 5. De stichting is door de belastingdienst middels een beschikking van 11 maart 2020 aangemerkt als een culturele ANBI. Gesponsorde of gedoneerde bedragen zijn dienovereenkomstig aftrekbaar van de belasting.
 6. De donaties kunnen rechtstreeks overgemaakt worden op het rekeningnummer van de Stichting Eeuwfeest St. Bonifatius College: NL28RABO 0356 8150 21.
  Ook is het mogelijk om gebruik te maken van de link op de website van de stichting: www.boni100.nl of per email contact met ons op te nemen: eeuwfeestboni@gmail.com.
 7. Alle donateurs kunnen naar wens worden vermeld op deze lustrumsite. Donateurs die minimaal € 50,00 schenken ontvangen ook een uitnodiging voor relevante evenementen. Dit is alleen mogelijk als ook daartoe gewenste gegevens op het donatieformulier zijn ingevuld.
 8. De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. (artikel 3.8 van de stichtingsakte).
 9. Een financieel jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van de stichting: www.boni100.nl.
 10. De stichting behoudt zich het recht voor de doelstelling en voorwaarden van donaties behoudens de overeengekomen kaders (stichtingsakte) te wijzigen.

Postadres:
De Milan Viscontilaan 171
3453 SP De Meern
Email:
eeuwfeestboni@gmail.com

Culturele ANBI-status:
Stichting Eeuwfeest
St. Bonifatius College heeft een culturele ANBI-status

Bankgegevens:
Stichting Eeuwfeest
St. Bonifatius College
NL28 RABO 0356 8150 21
BIC: RABONL2U

KvK-nummer: 77598717.
RSIN-nummer: 8610.59.980
BTW-identificatienummer : NL861059980B01