Het boek

Op 11 juni 2019 kwam er een groep enthousiastelingen die later de redactieraad zou gaan vormen bijeen om te praten over de uitgave van een boek in verband met het eeuwfeest van het Boni. Ideeën opperen, brainstormen. Zoals het hoort bij het begin van zo’n project: chaos en je afvragen wat voor een moois hieruit kan ontstaan.

Het hart van het boek is bijna klaar. Ad van Liempt heeft de geschiedenis van de school beschreven aan de hand van de rectoren. Van zijn hand is ook een hoofdstuk over het Boni in de Tweede Wereldoorlog.

De charme van het boek is dat het geschreven wordt door mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij de geschiedenis van het Boni. Astrid de Bruijn, oud-leerlinge, schrijft over de identiteit van het Boni. Ward de Moor stort zich op het Boni en de sport met interviews met prominente sporters met Boni-verleden.

De sectie Nederlands laat leerlingen uit de eerste klas een toekomstperspectief schrijven. Het idee is om andere leerlingen tekeningen bij dat toekomstperspectief te laten maken. Het boek bevat niet alleen tekst, maar ook veel fotomateriaal. Anekdotes moeten het gedegen, maar luchtige karakter van het boek onderstrepen.

Vandaar ook de oproep aan oud-medewerkers en oud-leerlingen hun herinneringen op te schrijven en met ons te delen. Kort, met de nodige humor. Ton Drubbel (eeuwfeestboni@gmail.com) kan er niet genoeg van krijgen. Liefhebbers die enig schrijftalent hebben, kunnen zich melden om een onderdeel van het boek voor hun rekening te nemen.

De bedoeling is dat het boek bij het begin van het lustrumschooljaar 2022/2023 het licht ziet.

De redactieraad bestaat uit:

Ad van Liempt, oud-leerling en auteur en journalist

Manu Bühring, docente Duits

Embert van Vegchel, oud-docent maatschappijleer

Kiete Schmitt, in 2020 oud-leerlinge geworden; nu studente geschiedenis in Amsterdam

Bianca Groenewegen, ouder

Ward de Moor, ouder

Het project staat onder leiding van de oud plv.rector Ton Drubbel