Onze school

In de stad Utrecht waren in de jaren ’20 van de vorige eeuw wel katholieke kleuterscholen en lagere scholen, maar er was geen school voor voortgezet onderwijs. Andere steden hadden wel zo’n school. Utrecht niet. Dat kon natuurlijk niet. Waar moesten die katholieke kinderen van de lagere school naar toe?

Na een paar jaar van praten, denken en problemen oplossen kon in september 1922 het onderwijs aan onze school, het St. Bonifacius Lyceum van start gaan. Voor een heilige maakt het niet uit of zijn naam met een c of een t geschreven wordt. In 1954 wordt de schrijfwijze met een t gangbaar: St Bonifatius Lyceum.

De school stond onder leiding van rector Dr. J.H.J.E. Hoogveld. Tien docenten onder wie twee vrouwen waren aangetrokken om het onderwijs te verzorgen. Het werd een heel bijzondere school. Jongens en meisjes onder één dak. De bisschop had toestemming gegeven voor dit type school onder de uitdrukkelijk voorwaarde dat men z’n best deed om een aparte school voor meisjes te stichten. Die is er nooit gekomen. Op een bepaalde manier werd er toch een scheiding tussen jongens en meisjes aan gebracht. Er kwamen voor hen aparte klassen. Toen het geld op dreigde te raken, werd dit principe verlaten.

De school heeft op veel plaatsen in de stad onderdak gevonden. De meest bekende locaties zijn het gebouw Kromme Nieuwe Gracht 3-5 en de Burgemeester Fockema Andreaelaan 7 -9. Het gebouw aan de Burgemeester Fockema Andreaelaan werd in 1960 opgeleverd en was noodzakelijk naast het gebouw aan de Kromme Nieuwe Gracht, omdat het leerlingaantal rond de 1700 bedroeg. Dit grote aantal leerlingen was reden genoeg om in de nieuwe wijken Kanaleneiland en Overvecht zusterscholen te stichten. Helaas maken deze scholen geen deel meer uit van het Utrechtse onderwijslandschap. In 1980 paste het leerlingenaantal redelijk in alleen het gebouw aan de Burg. Fockema Andreaelaan. Daarmee kwam ook een einde aan het pendelen tussen de twee gebouwen voor de docenten in hun pauzes.

De school is begonnen met een gymnasiumafdeling en een Hogere Burger School. Ook de HBS-ers begonnen hun schoolloopbaan met Latijn. In 1945 werd de school verrijkt met een Middelbare Meisjes School (MMS). Dit type schoolafdeling bestond al sinds 1867. Vooral meisjes uit gelovige gezinnen gingen naar de MMS. Zij kregen daar een opleiding om een degelijke huisvrouw te worden of om een acceptabele baan te krijgen. Meisjes konden dus uit meer typen onderwijs kiezen. En gescheiden van de jongens! Nog steeds spreken de conciërges over de MMS-vleugel en de HBS-vleugel.

Ook het onderwijs moet meegaan met zijn tijd. De oude vertrouwde namen verdwenen, toen in 1968 de Mammoetwet werd ingevoerd. Het Hoger Algemeen Vormend Onderwijs en Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs waren geboren. Men vergeet vaak dat het vwo bestaat uit het atheneum en het gymnasium. Het lyceum wordt een college: St. Bonifatiuscollege.

Bij alle veranderingen bleef het Boni, zoals het in de volksmond heet, zijn goede naam houden. Niet alleen vanwege zijn goede degelijke onderwijs, maar ook om de vele activiteiten buiten de lessen om.

Het toneel kent een lange traditie. Bij het eerste lustrum in 1927 is er al een toneelopvoering. Trouwens kunst, het maakt niet uit of dat handvaardigheid, tekenen of muziek is, is sowieso een belangrijke facet van de school. Kenmerkend is dat de wanden van de lokalen opgesierd worden door het werk van onze leerlingen. In 2020 krijgt de school het certificaat CultuurProfielSchool en heeft de sectie aardrijkskunde ervoor gezorgd dat de school het predicaat Geo Future School kreeg. Het Boni is dan al Unesco-school met aandacht voor verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit.

Wanneer de concurrentie in onderwijsland groter wordt, gaat de school zich ook duidelijker profileren. Het gymnasium gaat beginnen in de eerste klas in plaats van de tweede. De school kiest niet voor tweetalig onderwijs. Maar de school wil wel het Engels op een hoger niveau aanbieden. Later volgen de andere talen. Wie dat wil en een positief advies van de docenten heeft, kan certificaten halen. De Bèta-vakken zoeken aansluiting bij de universiteit en hogeschool (o.a. partnerschool van U-talent). Leerlingen kunnen het da Vinci-programma volgen. Het nieuwe vak Robotica doet zijn intrede.

In de geschiedenis van het Boni mogen de excursies niet vergeten worden. Uitgangspunt bij het houden van excursies is altijd wel dat zij een onderwijskundig doel moeten dienen. De reisdoelen zijn divers: Parijs, Brussel, Londen, München, Rome, Praag, Madrid, Kiev en Marokko. Maar ook is veel te bekijken in eigen land: Overloon, de Waddeneilanden en Zuid-Limburg. Daaraan moeten zeker de Pax-Christi voettochten en Taizé aan toegevoegd worden. Omdat in 4-havo en 5-vwo de klassen door de gekozen vakkenpakketten opnieuw gevormd worden, zijn de Ardennentochten op touw gezet om elkaar beter te leren kennen. De school vindt het sowieso belangrijk dat er een echt klassenverband bestaat.

De docenten en leerlingen hebben ook oog voor de maatschappij buiten de school. Kerstacties en Boniacties brengen veel geld op voor allerlei goede doelen. Bij de vuurwerkramp in Enschede ontstaat vanuit de leerlingen spontaan een actie om geld in te zamelen. Maar niet alleen met geld wordt aandacht besteed aan de mensen die het met minder moeten doen. Jarenlang ging Prins Carnaval met de Boni Boventoon Blazers op bezoek bij de kinderen van de nabijgelegen Mytylschool. Dat was echt feest voor de kinderen met een beperking. Het zijn slechts een paar voorbeelden uit een hele reeks.

Het is 2022, het schooljaar van het eeuwfeest. Dit lustrum is extra feestelijk omdat het gebouw dan totaal vernieuwd wordt opgeleverd. Een gebouw, aangepast aan de eisen van de moderne tijd, waarin eigentijds onderwijs kan worden gegeven.