Over ons

In 2022 bestaat het St. Bonifatiuscollege in Utrecht 100 jaar. In het kader van dat eeuwfeest past ook een boek om aandacht te vragen voor het verleden, maar ook voor de manier waarop die traditie in een moderne vorm de nieuwe 100 jaar ingevoerd kan worden.
Om de uitgave van het boek te realiseren is een stichting opgericht. De naam van de stichting is voluit Stichting Eeuwfeest St. Bonifatius College. De stichting is gevestigd in Utrecht en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met nummer 77598717. RSNI-nummer is: 8610.59.980 BTW-identificatienummer is: NL861059980B01

De stichting heeft de culturele ANBI-status gekregen.
Bankrekening: NL28 RABO 0356 8150 21 ten name van Sichting Eeuwfeest St. Bonifatius College.

Onder het kopje doelstelling staat in de stichtingsakte het volgende:
“Het St. Bonifatius College te Utrecht is in negentienhonderd tweeëntwintig de eerste katholieke middelbare school in Nederland waar jongens én meisjes worden toegelaten. In tweeduizend tweeëntwintig viert de school zijn eeuwfeest. Het is de bedoeling om de geschiedenis van het ontstaan van deze unieke school in een boek voor het voetlicht te brengen. Op deze manier wordt er een belangwekkend tijdsbeeld van een honderd jarige school, die een eminente rol binnen de emancipatie van het bijzonder onderwijs heeft gespeeld, gecreëerd.”
De stichting wil dit doel onder meer bereiken door: het verzamelen van informatie uit het uitgebreide schoolarchief (tekst, beeld en geluid), het maken van interviews en een longread-reportage ten behoeve van het uit te geven boek.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:
Ton Drubbel, voorzitter
Eugene Jongerius, secretaris
Wil Brantjes, penningmeester

Beleidsplan: Klik hier

Beloningsbeleid:
De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte kosten. Voorts kan aan bestuursleden vacatie- of presentiegeld worden toegekend dat niet bovenmatig is.

Postadres:
De Milan Viscontilaan 171
3453 SP De Meern
Email:
eeuwfeestboni@gmail.com

Culturele ANBI-status:
Stichting Eeuwfeest
St. Bonifatius College heeft een culturele ANBI-status

Bankgegevens:
Stichting Eeuwfeest
St. Bonifatius College
NL28 RABO 0356 8150 21
BIC: RABONL2U

KvK-nummer: 77598717.
RSIN-nummer: 8610.59.980
BTW-identificatienummer : NL861059980B01