Steun ons met een donatie

Om de uitgave van het boek ‘Méér dan een school’ mogelijk te maken is de Stichting Eeuwfeest St. Bonifatius College mede afhankelijk van donateurs en sponsors. De stichting is onafhankelijk en heeft de culturele ANBI-status.

Het boek: ‘Méér dan een school’
Wij zijn bijzonder onder de indruk en blij verrast met de vele gevarieerde en kwalitatieve verhalen, historisch fotomateriaal en bijzondere illustraties door (oud-)leerlingen, (oud-)docenten en ouders.
Daarom, de kwaliteit van papier en omslag mag daar zeker niet voor onderdoen.
Het boek wordt in 2022 uitgegeven en is o.a. online verkrijgbaar via deze lustrumsite en bij evenementen t.g.v. het eeuwfeest. Ook op social media en andere publicaties wordt hieraan aandacht besteed.

Financiering
In het hoofdstukOver ons’, boven in de balk, leest u o.a. meer over het beleidsplan en de begroting.
Wij willen het boek voor iedereen toegankelijk maken met een aantrekkelijke verkoopprijs van € 15,00.

Donatie
Om de uitgave financieel mogelijk te maken doen wij een beroep op donateurs.

ANBI en belastingaftrek
Voor donateurs van culturele ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Voor sponsors komen deze kosten in mindering op de winst van de onderneming.
Wij verwijzen u ook naar de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring.

Wilt u doneren?
Dat kan via de website! Maak dan gebruik van deze link.
– Alle donateurs kunnen naar wens worden vermeld op deze lustrumsite.
– Donateurs die € 50,00 of meer schenken ontvangen ook een uitnodiging voor relevante evenementen.

Dit is alleen mogelijk als ook uw gegevens op het donatieformulier zijn ingevuld.

Postadres:
De Milan Viscontilaan 171
3453 SP De Meern
Email:
eeuwfeestboni@gmail.com

Culturele ANBI-status:
Stichting Eeuwfeest
St. Bonifatius College heeft een culturele ANBI-status

Bankgegevens:
Stichting Eeuwfeest
St. Bonifatius College
NL28 RABO 0356 8150 21
BIC: RABONL2U

KvK-nummer: 77598717.
RSIN-nummer: 8610.59.980
BTW-identificatienummer : NL861059980B01

Copyright © 2021 | 100 jaar Boni