Meer zelfvertrouwen via ‘baretmodel’

Na drie zussen was ik dus aan de beurt om naar het Boni te gaan. Een vijfde zou volgen. Nog later ook een dochter!

Achteraf gezien was ik niet zo’n studiebol, ik had meer praktische intelligentie. De vakken handvaardigheid, koken en sporten waren dan ook mijn grote favorieten.

In 1962, toen ik in de derde klas van de MMS zat, werd het achtste lustrum opgeluisterd met de productie van jubileumbaretten in de kleuren geel en groen. Ik was dan ook zeer trots dat er aan mij gevraagd werd om model te staan. Heden ten dage weet ik nog steeds niet wat er met die foto gedaan is. In het schoolblad? Wie het weet mag het mij vertellen. Het gaf een ‘boost’ aan mijn zelfvertrouwen, alleen de leerprestaties waren er niet naar.

Ná de derde klas ben ik dan ook spoorslags vertrokken als au pair naar Italië. Dat was een betere leerschool voor mij als voorbereiding op de opleiding tot verpleegkundige.

Dankzij de jaren Latijn van de heren Erich en Van Zenderen ging me dat heel goed af.

Ook al heb ik vroegtijdig de school verlaten, ik kan toch met enige trots zeggen dat ik ook op Boni heb gezeten.

Marlies ten Berge.

Marlies ten Berge, in 1962 model voor de groengele baret, poseert trots met haar lustrumattribuut.