Rivaliteit gym-HBS

De verkiezingen voor het schoolbestuur behoorden tot de hoogtepunten van het jaar. In dat bestuur vertegenwoordigden leerlingen hun achterban vanuit de toenmalige  afdelingen van het lyceum. Die afdelingen waren het gymnasium, de HBS – met hoofdletters geschreven – (Hogere Burgerschool) en de MMS (Middelbare Meisjesschool). Die strijd om een plekje in het bestuur was een festijn. De gebouwen aan de Kromme Nieuwegracht en Fockema Andreaelaan hingen een paar wekenlang vol met spandoeken met de namen van de kandidaten en hun strijdkreten. In 1965 wapperden er zelfs lakens  met de naam van een der gymnasiumkandidaten van de Domtoren! Op een speciale verkiezingsavond in de gymzaal annex aula aan de Fockema Andreaelaan mochten alle kandidaten hun fantastische plannen toelichten, daarbij luidruchtig gesteund door hun aanhangers. Aan het slot van die bijeenkomst kon er dan worden gestemd. Dat ging ook wel eens mis midden jaren zestig van de vorige eeuw. De oorzaak: de toenmalige rivaliteit tussen het gym en de HBS. Die ging zover, dat kandidaten door leerlingen van die ‘andere’ afdeling het spreken onmogelijk werd gemaakt door middel van langdurig gefluit, geloei en getoeter. De schoolleiding greep in en blies het festijn voortijdig af. Gestemd werd er niet. Via het nodige duwwerk werden de zaalverlaters enigszins ‘geholpen’. Daardoor belandde ik ondermeer met m’n kop tegen de gangmuur en was ik enige tellen van de wereld.

De volgende dag werden wij, gymnasiasten uit de hoogste klassen (alleen de ‘bovenbouwers’ mochten stemmen) in de middagpauze met z’n allen naar de gymzaal gedirigeerd. Daar sprak rector Feldbrugge ons uiterst bestraffend toe. ,,Dat die HBS-lui zich zo hebben misdragen is tot daaraan toe. Maar jullie, gymnasiasten, hadden beter moeten weten. Jullie hebben het Bonifatius te schande gemaakt.’‘ Of woorden van die strekking. We hebben zijn tirade keurig aangehoord. Toen hij uitgesproken was, liepen we braafjes naar buiten en aten keurig onze boterhammetjes op. En verkneukelden ons nogmaals op die spetterende avond.

Het is op deze foto nauwelijks te zien, maar op de bovenste trans van de Domtoren werd in 1965 wel een groot spandoek gehangen met daarop de tekst J&D. Dat waren de initialen van Janssen en Dekker, beiden kandidaat voor het schoolbestuur. Op de foto poseren Harry Janssen (links) en Fred Dekker (tweede van rechts). Zij worden geflankeerd door (vlnr) campagnemedewerkers Hans Westra, Dick Maaswinkel en Frans van Schaik.

Gerard Veerkamp, gymnasiast en HBS’er 1959-1966