Het was één groot feest.

Aan het eind van het vieren van het eeuwfeest past zeker een terugblik op alle festiviteiten. Het 25ste lustrum is op grootse wijze gevierd en krijgt zeker een plaats in de historie van onze school.

Het jubileumjaar begon bijna traditioneel met de tocht naar Dokkum, gedeeltelijk per fiets afgelegd. Dokkum, de plaats die vooral bekend staat omdat daar Bonifatius werd vermoord en daarmee zijn heiligheid verdiende. Voor anderen zal de plaats vooral bekend zijn, omdat het één van de elf steden is.
Om het water uit de bron naar Utrecht te brengen was speciaal een aantal kruiken met een tekst van Bonifatius gemaakt. Weinigen zullen weten dat Bonifatius ook een Latijnse grammatica heeft geschreven. De tekst “gebrek aan kennis is de moeder van veel dwalingen” is zeker toepasbaar op de doelstelling van een school.
Een kruik met water en een jubileumboek zijn ingemetseld in de muur van de hal. Over honderd jaar mag de plek geopend worden.

Het galafeest in de Stadsschouwburg voor medewerkers van de school bracht iedereen tot het besef dat het eeuwfeest echt was aangebroken. Rond een uitgebalanceerd diner werden bekende opera-aria’s ten gehoor gebracht. Het optreden van Ratzke zal voor velen een blijvende herinnering zijn.

Een van de hoogtepunten van het lustrum mag zeker de presentatie van het jubileumboek Méér dan een school genoemd worden. Aan het resultaat valt af te lezen dat er ruim drie jaar intensief door verschillende schrijvers met een band met de school is gewerkt. Iedereen die het boek zag en in handen kreeg stond verbaasd. Het overtrof aller verwachtingen.
Het was logistiek een hele operatie om dezelfde avond als de boekpresentatie ook nog de premiere van het jubileumstuk Mack & Beth te plannen. Door corona is er met allerlei onderbrekingen bijna net zo lang aan de productie door medewerkers en oud-leerlingen gewerkt als aan het boek. Het was ook de eerste toneelvoorstelling in de nieuwe aula van de school.

Vanzelfsprekend werden de leerlingen niet vergeten. Voor de verschillend klassenlagen  werden feesten georganiseerd. Dat de feesten geslaagd waren is vooral te danken aan het feit dat de leerlingen zelf een grote inbreng hebben gehad in de vorm van de feesten

Bij deze opsomming zou je bijna vergeten dat er ook nog les gegeven en gevolgd moest worden. Maar de opsomming is nog niet ten einde.
Het kalenderjaar 2023 was nog maar nauwelijks begonnen of een volgende activiteit vroeg de aandacht van medewerkers en leerlingen. Om te laten zien dat het Boni een belangrijke plaats in de stad Utrecht inneemt, werd een zogenaamde Boni doet goed-dag georganiseerd. Leerlingen konden zich voor allerlei activiteiten laten sponsoren. Op deze manier is een geweldig bedrag opgehaald voor de Stichting Edukans.

Het volgende feestelijke moment was de opening van het vernieuwde gebouw. Het mag gezien worden. De vernieuwing is uitgevoerd met respect voor een aantal elementen van het gebouw dat in 1960 werd opgeleverd. Voor leerlingen en medewerkers is het een gebouw waar het prettig is om te werken.
Op dezelfde dag als de opening werd een kunst- en designveiling georganiseerd. Met de opbrengst van de geveilde kunstobjecten is een startkapitaal gerealiseerd dat het Boni Cultuur Fonds gaat beheren.

Zoals elk lustrum is het eeuwfeest afgesloten met een reünie. Enige minpunt was dat niet alle belangstellenden een kaartje konden bemachtigen. Maar de sfeer was geweldig. Zo wil je het als organisatoren hebben. Fantastisch om de verhalen en anekdotes te horen. Zij krijgen bijna een mythische lading.

Wat blijft mij bij behalve dat de verschillend onderdelen een groot succes genoemd mogen worden?
Het was echt fantastisch om met zoveel mensen te mogen samenwerken. Vooral blijft mij het enthousiasme van de leerlingen bij. Of het nu de leerlingen in de lustrumcommissie waren of de barploeg of de leerlingmentoren: het maakte niet uit.

Het is duidelijk dat de titel Méér dan een school niet uit de lucht is komen vallen.

Ton Drubbel