Het Boni op weg naar eeuwfeest

Velen uit Utrecht en omgeving hebben het Boni bezocht. Voor het eeuwfeest schrijven bij de school betrokken Bonifanten onder begeleiding van een professional en ondersteund door een stichting een boek over de school. Het lustrumlogo is nu door de rector Hanneke Schreuder en Ton Drubbel (voorzitter stichting) officieel onthuld als startsignaal voor het eeuwfeest “100 jaar St. Bonifatiuscollege”.

In 2022 bestaat het St. Bonifatiuscollege honderd jaar. De voorbereidingen zijn in gang gezet om het een gedenkwaardig feest te laten zijn. De voorbereidingstijd is ook helemaal in overeenstemming met de tijd die nodig was om daadwerkelijk met de school te starten.
In 1920 nam de Bonifacius Vereeniging het initiatief om te komen tot een school voor voortgezet onderwijs op katholieke grondslag. Er moesten nog veel hobbels genomen worden. Is de co-educatie van jongens en meisjes verantwoord? Is de stichting van een nieuwe school wel verantwoord. Dat laatste wordt bevestigend beantwoord door een telegram van minister De Visser op 1 juni 1922 om 12.49 uur: “Lyceumkwestie Utrecht met financiën opgelost”.
Het probleem van co-educatie werd door de bisschop ongedaan gemaakt: “moeten de katholieke meisjes dan naar een heidense school wanneer de mogelijkheid voor jongens bestaat onderwijs op katholieke grondslag te volgen?”.
En zo werd in 1922 het Boni de eerste gemengde, katholieke middelbare school van Nederland.

Rector en stichting onthullen het lustrumlogo
De meest zichtbare stap in de voorbereidingen is het lustrumlogo. Ton Drubbel (Stichting Eeuwfeest St. Bonifatius College) heeft samen met Hanneke Schreuder (rector) het lustrumlogo nu officieel onthuld. “Wij zijn er trots op het lustrumlogo nu te kunnen presenteren. Een feestelijk logo dat de school, haar geschiedenis en de toekomst heel mooi symboliseert”, vertelt Hanneke Schreuder.

100 jaar St. Bonifatiuscollege: een boek vol historie en verhalen
Een redactieraad is bezig om de unieke geschiedenis van de school te boekstaven. Toen Ad van Liempt, oud-leerling en vermaard schrijver en journalist, werd gevraag of hij mee wilde werken aan een boek, was zijn reactie: “hoe kan ik zo iets weigeren wanneer de school die mij zoveel heeft gegeven, dit aan mij vraagt”.

Het boek verschijnt onder beheer van de Stichting Eeuwfeest St. Bonifatius College.Deze stichting heeft de culturele ANBI-status gekregen. “De ANBI-status is belangrijk voor het werven van sponsoren om zo ons boek financieel te kunnen realiseren”, zegt Ton Drubbel, voorzitter van de stichting en oud plv. rector van het Boni. Oud-leerling en nu commercieel directeur van FC. Utrecht, Joost Broerse, wil de stichting hierbij adviseren. Zijn reactie: “Bonifant blijf je voor het leven”.