Nico Harmsen: “Vlak na de oorlog was het rommelig en gebrekkig.”

Boni gymnasium-beta 1946-1953

“Mijn leven heeft zich voor een groot deel rond de Kromme Nieuwegracht afgespeeld. In 1940 begon ik als leerling aan de St-.Gregoriusschool op nummer 34 en ik kwam in 1946 op het Boni op nummer 3. Zo net na de oorlog was  het rommelig, haveloos en armoedig. Het gebouw was bezet geweest door de Duitsers en er was nauwelijks geld, want heel Nederland was berooid. De toiletten waren heel gebrekkig, ik herinner me nog wel een kachel in de klas. De kwaliteit van het onderwijs was goed en degelijk, maar je moest wel bij de tijd zijn en blijven. Buitenschoolse activiteiten waren er niet veel, al hadden we wel sportdagen en vierden we ook Carnaval. Gymnastiek kregen we op een veld in Tuinwijk.

Carnaval 1950

Kreng
Nog levendig staat me het volgende bij: we kregen godsdienst van een priester die ons uitlegde wat een ‘kreng’ was. Bijdehand zei ik: “Hij is zelf een kreng!” Vervolgens kon ik op de knieën voor het bord.

De diplomaplechtigheid vond plaats in de lerarenkamer. Daar zat een aantal docenten achter een tafel en werd je naar voren geroepen en mocht je je handtekening zetten. In 1959 werd ik docent wiskunde op het St.-Gregoriuscollege en later rector van die school. Beide scholen hebben mij gevormd en daar ben ik dankbaar voor.”