Ons boek: ‘Méér dan een school’

We naderen nu snel het punt dat de redactieraad kan zeggen: tekst en beeldmateriaal zijn klaar. Dan breekt nog een spannende periode aan van overleg met vormgever en drukker.

Even spannend blijft het of wij over voldoende geld gaan beschikken om zorgeloos het jubileumboek met de titel: ‘Méér dan een school’ te kunnen laten drukken. Wij willen het boek voor iedereen toegankelijk maken met een aantrekkelijke verkoopprijs van € 15,00.

Donateurs zijn dan ook méér dan welkom. Op deze site vindt u onder Donatie informatie en de mogelijkheid een bijdrage over te maken aan de Stichting Eeuwfeest St. Bonifatius College. De stichting moet de uitgave van het boek financieel mogelijk maken.

Niet onbelangrijk is dat de stichting een culturele ANBI-status heeft en dat de overgemaakte bedragen fiscaal aftrekbaar zijn.

Bij voorbaat onze dank.
Ton Drubbel, voorzitter Stichting Eeuwfeest St. Bonifatius College