1940-1960

OnverwACHT

In de examenklas 1956/57 bereidde leraar klassieke talen J(ohannes) S(ebastiaan) Erich ons als volgt voor op het schriftelijk Latijn. Iedere twee weken kregen we een

OnverwACHT Lees verder »