Op 1 juni 1922 om 12.49 uur

ontving het bestuur van de Bonifacius Vereniging – dat was samengesteld om een katholiek lyceum in Utrecht op te richten – het volgende korte, maar o zo belangrijke telegram van de eerste minister van onderwijs uit de vaderlandse geschiedenis De Visser:

LYCEUMKWESTIE UTRECHT MET FINANCIEN IN ORDE

Daarmee was de weg vrij om in het schooljaar 1922/23 met het onderwijs aan het Bonifacius Lyceum starten. Dus alle reden om op 1 juni 2022 in gedachten terug te gaan naar dit geweldige, historische moment.

In ieder geval gaan mijn gedachten ernaar uit. Het kan ook bijna niet anders als je zo lang bezig bent met het archief van de school en het project van het historische jubileumboek. Het moment dat het boek verschijnt, nadert nu snel. De presentatie en uitreiking van het eerste exemplaar vinden plaats op 16 september 2022.
Vanaf 17 september zal het boek online op onze website te verkrijgen zijn. Houd hier ook de mededelingen over de Reünie op zaterdag 15 april 2023 in de gaten.

In dit verband wil ik graag deze pagina onder uw aandacht brengen waar staat hoe u kunt doneren voor het boek. Op die manier gaat het lukken om de prijs van het boek (€ 15,–) laag te houden.

Ton Drubbel