‘Stuur de leerkracht zelf maar langs’…

Zoals – denk ik – al een behoorlijk cohort oud-leerlingen voor me die op zolder bij toeval hun speciale memorabilia van het Boni heeft gevonden, kwam ik twee foto’s tegen van een boekje over een trip naar Parijs van klas 5V1 in 1990. Wat wellicht bijzonder is aan die foto’s is het feit, dat de organisator Ilse van Koppen en de medebegeleiders Janine de Reus en Paul te Molder erop staan afgebeeld. Ik begrijp dat ze in de afgelopen 32 jaar gezichtsbepalende leerkrachten van het Boni waren en zijn. 

Ilse van Koppen was destijds zo sportief om vooraf in de klas te melden dat ze al eerder naar Parijs was gegaan om daar voorbereidingen voor onze reis te treffen. En om bij het kleine theater de la Huchette kaarten te kopen voor ‘La cantatrice chauve’, het toneelstuk van Ionesco, dat wij daar zouden bekijken. Zij poogde daar een klas-/groepskorting te krijgen, maar werd aan het loket afgescheept met een heel duidelijk ‘non’. Na wat vruchteloze pogingen kreeg ze toegeworpen dat de leerkracht van de klas dan maar zelf de kaarten moest komen kopen in plaats van een leerling te sturen. En dan zou hij wel aan die leerkracht uitleggen waarom er geen korting gegeven wordt…

Jeroen van Wolferen, Bonifant van 1985 tot 1991.

Van de trip in 1990 naar Parijs van 5-vwo is een boekje gemaakt. 
In Jeroens plakboek staan de drie docentenbegeleiders van de reis naar Parijs afgebeeld.