anekdotes en herinneringen

Vertel je verhaal

OnverwACHT
In de examenklas 1956/57 bereidde leraar klassieke talen J(ohannes) S(ebastiaan) Erich ons als volgt voor op het schriftelijk Latijn. Iedere twee weken kregen we een …
Lees verder…
Het nut van rekwisieten
In mei 1982 speelde de Boni-toneelgroep Tablo ‘Het bezoek van de Oude Dame’ van Friedrich Dürenmatt. In dat stuk gaat het er o.a. om dat …
Lees verder…
‘It’s a legend’
september 1963, de zomervakantie is al een paar weken geleden1H lokaal 111 (jawel, dat is ooit een gewoon lokaal geweest), Engelse les van de heer …
Lees verder…
Een terugblik
Op 7 november 2022 strompelt een oude man het ietwat vervallen gebouw van het St. Bonifatiuscollege binnen. Hij wordt vriendelijk begroet door een nog krasse …
Lees verder…
Doedelzakspelers op proef
In 1972 werd op nadrukkelijk verzoek van conrector Hein Geelen het veredelde dweilorkest de Boni Boventoon Blazers (BBB) opgericht. Die verzameling toeteraars en trommelaars – …
Lees verder…
Zo ging dat in die tijd
Voorafgaande aan het eindexamen HBS-B in 1964, had onze klas (6 HBS-B1) met de wiskunde leraar, de heer Welp, het volgende afgesproken: Indien alle leerlingen …
Lees verder…
Meisjes in de klas
Eind augustus of begin september 1965… in een lokaal in de HBS-vleugel, tweede verdieping. Het is voor het eerst sinds de kleuterschool dat ik nu in …
Lees verder…
Ta blo, or not Ta bleau
Eind zeventiger jaren was ik naast enthousiast startend docent natuurkunde op het Boni ook een enthousiast amateurtoneelspeler. In het schooljaar 1979-1980 werd door leerlingen en …
Lees verder…
Hè, verdikkeme, Jan
juli 1973, Oude Gebouw (Kromme Nieuwegracht), bij de deur voor de lerarenkamer, de laatste dag van de laatste repetitieweek van dat schooljaar. Ik heb als piepjong …
Lees verder…
1 2 3 4 5 6