anekdotes en herinneringen

Vertel je verhaal

Nieuw jaar

We schrijven het jaar 2022. Het is zover. Het eeuwfeest van onze school is aangebroken….

Lees verder…
De neus van Jeroen

In de jaren rond de eeuwwisseling bestond het Triumviraat (driemanschap) eigenlijk niet meer: Christel Lekkerkerker…

Lees verder…
Reputatie

Dinsdag 1 september 1981, de eerste les Grieks voor klas 3-gym, van conrector Erich, het…

Lees verder…
OnverwACHT

In de examenklas 1956/57 bereidde leraar klassieke talen J(ohannes) S(ebastiaan) Erich ons als volgt voor…

Lees verder…
1 2 3 4 5 6 7 8