anekdotes en herinneringen

Vertel je verhaal

Reputatie

Dinsdag 1 september 1981, de eerste les Grieks voor klas 3-gym, van conrector Erich, het…

Lees verder…
OnverwACHT

In de examenklas 1956/57 bereidde leraar klassieke talen J(ohannes) S(ebastiaan) Erich ons als volgt voor…

Lees verder…
1 2 3 4 5 6 7